Koronawirusyň "gowşak damary" ýüze çykaryldy

Koronawirusyň "gowşak damary" ýüze çykaryldy

Wanderbilt uniwersitetiniň hem-de Tehas uniwersitetiniň lukmançylyk bölüminiň alymlary koronawirusyň gowşak ýerini ýüze çykardylar. Bu barada RIA Nowosti “MedicalXpress” -e salgylanyp habar berdi.

Hünärmenler SARS-CoV-2-iň aýratyn fermentiniň - ekzoribonukleaza nsp14-ExoN-iň bardygyny anykladylar. Ol wirusa gen köpeltmek wagtynda ýüze çykýan ýalňyşlyklary düzetmäge kömek edýär we beýleki ştammlardan patogeniň ewolýusiýa artykmaçlygyny berýän genetiki materialyň sogrulyp alynmagyna jogap berýär.

"Koronawirusyň ekzoribonukleazasy dowam edýän COVID-19 pandemiýasyny ýok etmek we gowşatmak, şeýle hem geljekde täze koronawiruslaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin basyş edilmeli möhüm nokat bolup hyzmat edýär" - diýip, ylmy gözlegiň awtorlarynyň biri Jennifer Gribbl belledi.

Alymlaryň pikiriçe, nsp14-ExoN koronawirusyň "gowşak damary" bolup, fermentiň hereketini bökdäp bilýän bir derman öndürilse, wirus birleşmek ukybyny ýitirer we bütinleý güýçden galar.