"Bawariýanyň" goragçysy Alaba "Real" bilen dört ýyllyk şertnama baglaşdy

"Bawariýanyň" goragçysy Alaba "Real" bilen dört ýyllyk şertnama baglaşdy

"Bawariýanyň" düzüminde çykyş edýän Dawid Alaba klubuny üýtgedip biler. Häzirki wagtda awstriýaly goragçy bilen Madridiň "Realy" gyzyklanýar. Taraplar şertnamanyň şertleri barada eýýäm ylalaşdylar diýip, bookmakers-rank.ru habar berýär.

Şertnama görä, Dawid ýylda 11 million ýewro alar. Şertnama 2025-nji ýylda tamamlanýar. Türgen eýýäm lukmançylyk barlagyndan geçdi we 2021-nji ýylyň tomsunda Zinedin Zidanyň toparyna goşular.
Häzirki möwsümde awstriýaly goragçy ähli ýaryşlarda 22 gezek meýdança çykdy we bir gol geçirmegi başardy.