Özil "Fenerbahçe" bilen üç ýyllyk şertnama baglaşdy

Özil "Fenerbahçe" bilen üç ýyllyk şertnama baglaşdy

“Arsenalyň” ýyldyz ýarym goragçysy Mesut Özil Türkiýäniň “Fenerbahçe” topary bilen üstünlikli gepleşikler geçirdi. “Mirror” gazetiniň ýazmagyna görä, taraplar üç ýyllyk uzak möhletli şertnama baglaşmak barada ylalaşyga geldiler. Bu barada euro-football.ru habar berdi.

Mesut möwsümiň birinji ýarymynda toparyň oýunlaryna az çagyrylyp, kän çykyş edip bilmedi. Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda bolsa nemes ýarym goragçysy "Arsenalyň" esasy toparyndan aýratynlykda türgenleşdi.
Ýeri gelende bellesek, Özil 2013-nji ýyldan bäri londonlylaryň düzüminde toparyň reňklerini gorap gelýär. Oýunçynyň iňlis kluby bilen häzirki dowam edýän şertnamasy 2021-nji ýylyň tomsunda tamamlanýar.
Mesut Premýer liganyň 2019/2020-nji möwsüminde 18 gezek oýna çykyp, bir gol geçirdi hem-de iki asist etdi.