“Real” Mbappeni satyn almak üçin oýunçylaryny 150 mln ýewro satar

“Real” Mbappeni satyn almak üçin oýunçylaryny 150 mln ýewro satar

“AS” neşiri Madridiň “Realynyň” indiki transfer penjiresinde “Pari Sen-Žermeniň” 22 ýaşly hüjümçisi Kilian Mbappeni satyn almak boýunça uly şertnama baglaşmak isleýändigini habar berýär. Bu barada csn-tv.ru belläp geçýär.

 Şeýle-de, “Real” oýunçynyň bahasyny pese düşürmegi maksat edinýär, sebäbi tiz wagtdan onuň şertnamasynyň möhleti tamamlanýar.
Bu şertnamany amal etmek üçin “Şa klubynyň” ýolbaşçylygy öz oýunçylaryny 150 mln ýewro satar. Satyljak oýunçylaryň arasynda Garet Beýl, Isko, Marselo, Daniýel Sebalýosa, Luka Ýowiç we Braim Dias bar.
Mbappeniň “PSŽ” bilen şertnamasy 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hereket edýär, onuň transfer bahasy 180 mln ýewro bilen bahalandyrylýar.
Şu möwsümde Mbappe ähli ýaryşlarda “PSŽ” üçin 20 oýna gatnaşyp, 14 gezek gol geçirdi we 8 gezek netijeli geçirim etdi. Ýeri gelende bellesek, Fransiýanyň çempiony hem oýunçy üçin 222 mln ýewro, ýagny Neýmary satyn almak üçin goýlan serişdeleri talap edip biler.