Gyrgyzystanda prezident saýlawlary we dolandyryş formasy boýunça referendum geçirildi

Gyrgyzystanda prezident saýlawlary we dolandyryş formasy boýunça referendum geçirildi

Gyrgyzystanda möhletinden irki prezident saýlawlarynda ses berişlik we dolandyryş formasy boýunça referendum tamamlandy. Bu barada TASS habarlar agentligine respublikada Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi saýlaw topary (MST) habar berdi.

“Saýlaw uçastoklary şu gün irden sagat 8:00-dan agşam sagat 20:00-a çenli açyk boldy. Soňky maglumatlar boýunça, saýlawlara 3,56 million töweregi saýlawçylaryň 33,13%-i, referenduma 33,08%-den gowragy gatnaşdy” – diýip, edaranyň wekili aýdýar.

MST-de belleýişleri ýaly, ses berişligiň netijeleri baradaky deslapky maglumatlaryň saýlaw uçastoklaryndan elektron saýlaw gutularyndan edaranyň merkezi serwerine gelmegi dowam etdirýär, şonuň üçin ses berişligiň görkezijileri üýtgäp durar. Dalaşgärleriň näçe ses alandygy barada deslapky maglumatlar hakynda aýdylanda, olary MST ýakyn wagtda neşir edip başlar. MST ses berişligiň ahyrky netijelerini birnäçe gün dowam etjek býulletenleri el bilen sanamak esasynda jemlär. Elektron saýlaw gutularynyň maglumatlarynyň we el bilen sanamagyň esasynda alnan maglumatlaryň tapawutlanýan ýerlerinde MST barlag geçirer.