Ýaponiýada koronawirusy 30 sekuntda öldürýän enjam döredildi

Ýaponiýada koronawirusy 30 sekuntda öldürýän enjam döredildi

Ýaponiýada COVID-19 wiruslarynyň 99,99 göterimini ýarym minutda ýok edip bilýän enjam döredildi. Bu barada rg.ru Mainichi neşirine salgylanyp habar berdi.

Çaklaňja enjamda çuňňur ultramelewşe impulslaryny ýaýradýan yşyklandyryjylar ýerleşdirilen. Çuňňur ultramelewşe gaty gysga tolkun uzynlygy bilen ýokary lokallaşdyrylan radiasiýa bolup, onuň dowamlylygy femtosekuntlarda ölçenilýär. Çuňňur ultramelewşe şöhlelerini almak we ulanmak häzirki zaman ylmynyň geljegi uly ugurlaryndan biri hasaplanýar.
Öndürijiniň berýän maglumatyna görä, enjamyň yşyklandyryjylary özünden tolkun uzynlygy 280 nanometr (nm) we optiki kuwwaty 70 milliwatt bolan çuňňur ultramelewşe şöhlelerini ýaýradýar. Wirus bölejikleriniň ýok edilmegi 260 nm-de has täsirli hasaplanýar, ýöne bu tolkun uzynlygy çuňňur ultramelewşe şöhlelerini yşyklandyryjylaryň ömrüni gysgaldýar. Enjamy döredijiler 265 nm tolkun uzynlygyndaky LED-iň ömrüniň, takmynan, 2 müň sagatdygyny, 280 nm tolkun uzynlygynda bolsa ony, takmynan, on esse artdyryp boljakdygyny mälim etdiler.
Ýaponiýanyň Tokuşima uniwersiteti tarapyndan geçirilen gözlegler üstlerdäki wiruslaryň 99,99 göteriminiň 30 sekuntda 5 santimetr aralykda ýok edilendigini görkezdi.
Enjamy dörediji häzirki wagtda ony yzygiderli işe girizmek üçin çuňňur ultramelewşe yşyklandyryjylaryny öndürijileri gözleýär. Geljekde onuň howany arassalaýjylarda, kondisioner ulgamlarynda we beýleki möhüm ýerlerde hem ulanylmagyna garaşylýar.