Samsung 200 megapikselli smartfon kamerasyny çykarar

Samsung 200 megapikselli smartfon kamerasyny çykarar

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy 200 megapiksel durulykly smartfonlar üçin şekil datçiklerini hödürlemäge taýýarlanýar. Bu barada şenbe güni riafan.ru habar berdi.

Rekord ölçegli datçikleriň döredilendigini meşhur tor habarçysy Ice Universe habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, “Samsung” innowasiýa kameralaryny eýýäm şu ýyl tanyşdyrar we olary ilkinji smartfonlaryna ornaşdyrar.
100 megapiksel diýlip atlandyrylýan megapiksel datçiginiň 108 durulykda bolşy ýaly, täze kameralaryň hem 200 megapiksel däl-de, 216 durulykda bolmagy ähtimal. Ultra ýokary ölçegli datçikler, smartfonlardan başga-da, maşyn görüş ulgamlarynda, awtoulag öz-özüňi dolandyryş toplumlarynda, dronlarda we beýleki enjamlarda hem ulanylyp bilner.
Mundan ozal "Samsung" tehnologiýadaky ýene bir öňegidişligini - telewizorlaryň Gün energiýasy bilen işleýän uzakdan dolandyryjysyny tanyşdyrypdy.