Türkmenistan 2020-nji ýylda gök önümleriň önümçiligini 10%-den gowrak ýokarlandyrdy

Türkmenistan 2020-nji ýylda gök önümleriň önümçiligini 10%-den gowrak ýokarlandyrdy

2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda türkmen oba hojalygy ekin önümleriniň esasy görnüşleriniň önümçiligini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10%-den gowrak ýokarlandyrdy. Maglumatlar ýurdumyzyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan neşir edildi diýip, ORIENT habar berýär.

Ýurtda gök önümler 2019-njy ýyla garanda, 10,6% köp ösdürilip ýetişdirildi. Lebap welaýatynda ösüş has ýokary boldy, bu ýerde daýhanlar gök önümleri 18,3% köp ösdürip ýetişdirdiler.
2020-nji ýylda Türkmenistanda bakja ekinleri 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 13,3% köp ýygnaldy. Iň uly ösüş ýene Lebap welaýatynda boldy. Ol ýerde daýhanlar önümçiligi 38,1% ýokarlandyrdylar.
Geçen ýyl Türkmenistanda miweler we ir-iýmişler 2019-njy ýyla garanda, 11,5% köp ýygnaldy. Olaryň köpüsi ýurduň Daşoguz welaýatynda ösdürilip ýetişdirildi, ösüş 18,6%-e deň boldy.
Ekin önümçiliginiň ýokarlanmagy Türkmenistanda içerki gök önümleri we miwe püresini, şireli suwlary, konserwirlenen iýmiti we ş.m öndürýän gaýtadan işleýän kärhanalaryň ösüşiniň esasynda bolup geçýär.