Analitikler: Hytaýyň ykdysadyýeti 2028-nji ýyla çenli ABŞ-dan öňe geçip biler

Analitikler: Hytaýyň ykdysadyýeti 2028-nji ýyla çenli ABŞ-dan öňe geçip biler

Hytaý pandemiýadan çalt dikelýär we ol ABŞ-dan öňe geçip, garaşylyşyndan 5 ýyl öň, 2028-nji ýylda dünýäde birinji ykdysadyýete öwrülip biler.

Bu barada Amerikanyň Ykdysady we iş derňewleri merkeziniň (CEBR) hasabatynda aýdylýar diýip, “BBC News” habar berýär.
Analitikleriň hasabyna görä, 2028-nji ýyla çenli Hytaý JIÖ-iň göwrümi boýunça dünýäniň iň uly döwleti bolar. CEBR onýyllygyň ahyryna çenli Hindistan ABŞ we Hytaý bilen bilelikde ilkinji üç ykdysadyýete goşular diýip çaklaýar.
Russiýa kuwwatly IT pudagy bilen 2035-nji ýyla çenli ilkinji onluga girip biler.