Gazet-žurnallaryň birnäçesine täze baş redaktorlar bellenildi

Gazet-žurnallaryň birnäçesine täze baş redaktorlar bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwürleýin neşirleriň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny bellemek hakynda resminamalara gol çekdi.

Gol çekilen resminamalara laýyklykda, Merdan Gazakbaýew «Watan» gazetine, Söhbet Nurberdiýew — «Mugallymlar gazeti» gazetine, Maksat Nuryýew «Adalat» gazetine baş redaktor bellenildi.
Şeýle hem başga işe geçmegi sebäpli Gurbannazar Orazgulyýew «Diýar» çeper-publisistik žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşadylyp, bu wezipä Ýagmyr Nuryýew bellenildi.
Abdylmejit Myradow başga işe geçmegi sebäpli «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşadylyp, bu wezipä Rähmet Gylyjow bellenildi.