Türkmenistanda käbir neşirler birikdirildi

Türkmenistanda käbir neşirler birikdirildi

Türkmenistanda neşir önümleriniň düzümi döwrebaplaşdyrylýar. Netijede käbir ugurdaş neşirler birikdirildi. Munuň özi olaryň mazmunynyň özboluşly bolmagyna täsir eder.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, «Galkynyş» gazeti we «Возрождение» žurnaly «Watan» gazetiniň düzümine birikdirildi. «Watan» gazeti şol neşirleriň hukuk oruntutary hökmünde ykrar edildi.
Şeýle hem öz işini bes eden «Возрождение» žurnalynyň wezipeleri «Diýar» çeper-publisistik žurnalynyň üstüne ýüklenildi. Ol žurnal türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir ediler.
Bulardan başga-da, «Türkmen dili» we «Mugallymlar gazeti» gazetleri birikdirildi.