Apple kompaniýasy iPhone önümçiligini 30% ýokarlandyrar – KHBS

Apple kompaniýasy iPhone önümçiligini 30% ýokarlandyrar – KHBS

Apple 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 95 milliondan 96 milliona çenli iPhone öndürmegi meýilleşdirýär – bu geçen ýylyň degişli döwrüne garanda tas 30% köpdür. Şeýlelik bilen, kompaniýa pandemiýa sebäpli 5G eýe bolan täze modellere ýokary islegi kanagatlandyrmak isleýär. Bu barada Apple üpjün edijileriniň arasynda gizlin çeşmelere salgylanyp, “Nikkei Asia” gazeti ýazýar. Muny rbc.ru ýetirýär.

Umuman alanyňda, indiki ýyl Apple önümçiligini 230 million smartfona ýetirip biler, bu 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 20% köpdür. Bu sana iPhone 12, iPhone 11 we iPhone SE hatarlarynyň modelleri girýär.

“Önümçiligiň göwrümi indiki iki çärýege meýilleşdirilýär, onuň geljegi örän gowy. iPhone 12 Pro we iPhone 12 Pro Max, biziň çak edişimizden has meşhur, iPhone 12-ä bolan isleg çaklamalara laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde iPhone 12 mini garaşylýan netijäni bermedi” – diýip, gazete Apple-iň esasy üpjün edijileriniň biriniň ýerine ýetiriji müdiri gürrüň berdi.