“Perziniň göçümi” Netflix-iň 2020-nji ýylda iň gowy serialy boldy

“Perziniň göçümi” Netflix-iň 2020-nji ýylda iň gowy serialy boldy

Amerikanyň “Huffington Post” internet neşiri şu ýyl “Netflix” striming hyzmatynda peýda bolan iň oňat seriallaryň sanawyny düzdi. Bu barada csn-tv.ru habar berýär.

Reýtingiň birinji setirini Kentukki şäherinden gelen ýetim gyzyň küşt oýnuny özleşdirmäge synanyşýan wakalaryny beýan edýän "Perziniň göçümi" atly drama filmi eýeledi. Filmiň tomaşaçylardan we tankytçylardan ýokary baha gazanyp, 2020-nji ýylyň dowamynda meşhurlyga eýe bolup gelendigi bellenildi. Filmiň 1983-nji ýylda ýazylan adybir romanyň esasynda döredilendigi mälimdir.
Sanawda ikinji orunda Pendleton Uordyň “Midnight Gospel” animasion ekzistensial komediýasy, üçünji orunda bruklinli hasid jemgyýetinden Berline gaçyp giden bir aýalyň terjimehalyna esaslanýan nemes-amerikan kiçi serialy "Unorthodox" ýerleşdi. Reýtingiň dördünji setirinde "BoJekiň aty" animasiýa filmi, bäşinjide iňlis şa zenany Ýelizaweta II-niň hökümdarlyk eden döwründen söz açýan taryhy "Täç" dramasy ýerleşdi.
Reýtingiň çagalar we ýetginjekler üçin niýetlenen taslamalary öz içine almaýandygyny ýatladýarys.