874 sany daşary ýurt raýatlary Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama aldy

874 sany daşary ýurt raýatlary Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama aldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, 11 döwletiň raýatlary hem-de 31 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 874-sine Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar berildi.

Daşary işler ministrligine, Döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki dahylly ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almak barada ýüz tutan, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň resminamalaryny resmileşdirmek işlerini Türkmenistanyň Prezidentine degişli teklipleri bermek üçin dowam etdirmek tabşyryldy.