Ulanyjylar "Google"-yň işleýşinde näsazlygyň ýüze çykandygyny habar berdiler

Ulanyjylar "Google"-yň işleýşinde näsazlygyň ýüze çykandygyny habar berdiler

Anna güni birnäçe ýurtda "Google"-yň gözleg ulgamynyň işinde näsazlyklar ýüze çykdy. Bu barada meşhur internet çeşmeleriniň işleýşine gözegçilik edýän Downdetector hyzmatynyň sahypasynda habar berildi. Muny Trend habar berýär.

Näsazlyklar bilen baglanyşykly närazylyklar, esasan, ABŞ, Meksika, Braziliýa, Ýaponiýa, Daniýa, Belgiýa we Germaniýa ýaly ýurtlaryň ulanyjylaryndan gelýär.
Hyzmatyň habaryna görä, "Google"-yň ulanyjylarynyň 57% -i gözleg ulgamynda näsazlyklaryň bardygy hakynda habar berýär, 42% -i bolsa şahsy hasabyna girmekde kynçylyk çekýär.