«Türkmenhowaýollary» petekleri onlaýn almak üçin programma çykarar

«Türkmenhowaýollary» petekleri onlaýn almak üçin programma çykarar

«Türkmenhowaýollary» agentligi petekleri onlaýn satyn almaga mümkinçilik berýän ykjam programmasyny taýýarlamak işini tamamlaýjy tapgyrda barýar. Ýakyn wagtda ol ulanyjylara hödürleniler.

Täze programmanyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan serginiň çäginde geçirildi, diýip Turkmenportal agentligi habar berýär.
Onlaýn petek satyn almak programmasy birnäçe bölümden ybarat bolar. Müşderi esasy sahypada isleýän uçuş ugruny saýlap, ol barada jikme-jik maglumatlary görüp biler.
Täze programmadaky «Maglumat» bölüminde ýygy-ýygydan berilýän sowallaryň jogaby ýerleşdirilýär. «Habarlar» bölüminde bolsa Türkmenistanyň raýat awiasiýasy bilen baglanyşykly täzelikler berler. «Beýlekiler» bölüminde müşderi petekleri satyn alyş taryhy bilen tanşyp, islese, agentligiň wekilleri bilen aragatnaşyga geçip biler.
Täze programmada içerki uçuşlar bilen bir hatarda halkara uçuşlar bilen bagly maglumatlar hem ýerleşdiriler. Programma petek üçin tölegleri nagt däl görnüşinde geçirmäge mümkinçilik berýär.
Mobil programma «Appstore» we «Play Market» programma dükanlarynda mugt elýeterli bolar.