Bilelikdäki hökümetara toparlaryň işi hakynda Düzgünnama tassyklanyldy

Bilelikdäki hökümetara toparlaryň işi hakynda Düzgünnama tassyklanyldy

Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasynda döredilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparlaryň Türkmen böleginiň işi hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary şu Düzgünnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün ederler.