Türkmenistan jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy

Türkmenistan jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň işine çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy

Sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý bilen baglylykda, Türkmenistanda söwda, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň we dini edaralarynyň işine çäklendirmeleriň möhleti 2020-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldyldy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Şeýlelikde, ýurdumyzda 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli söwda (azyk we gündelik zerurlykdaky harytlaryň söwdasyny edýän dükanlardan başgalary) we jemgyýetçilik iýmiti (toý mekanlary, restoranlar, kafeler we naharhanalar) kärhanalarynyň işi çäklendiriler.
Şeýle hem 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli metjitler we zyýarat edilýän ýerler ýapyk bolmagynda galar.
Mundan öň, söwda, jemgyýetçilik iýmiti we dini edaralarynyň işine çäklendirmeler 2020-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli diýlip bellenipdi.