Türkmenistan we Özbegistan parlamentara gepleşikleri geçirdiler

Türkmenistan we Özbegistan parlamentara gepleşikleri geçirdiler

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Parlamentara dostluk toparynyň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirilen onlaýn duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri esasy ara alnyp maslahatlaşylan ugurlar boldy.

Duşuşygyň dowamynda syýasy we medeni ulgamlarda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň, şeýle hem toplanan tejribeleri, nazary bilimleri hem-de Parlamentara gatnaşyklaryny berkitmek maksady bilen, olara iş ýüzünde amal edilmegini alyşmagyň wajypdygyna aýratyn üns çekildi.
Duşuşyga gatnaşyjylar ikitaraplaýyn we sebitleýin gatnaşyklaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyp, Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga, şeýle hem halkara abraýly guramalaryň we düzümleriň derejesinde ýola goýlan oňyn gatnaşyklara ygrarlydygyny nygtadylar.