“Türkmengaz” gaýtadan işlenen önümleriň önümçiligini ep-esli ýokarlandyrdy

“Türkmengaz” gaýtadan işlenen önümleriň önümçiligini ep-esli ýokarlandyrdy

“Türkmengaz” döwlet konserni benziniň önümçiligini 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary bilen deňeşdirilende, 3 esse, şol sanda geçen ýyl Ahal welaýatynda açylan tebigy gazdan benzini gaýtadan işleýän dünýädäki ilkinji zawodyň mümkinçiligini durmuşa geçirmek arkaly ýokarlandyrdy.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, polietileniň we polipropileniň önümçiligi degişlilikde, 142,2% we 122,7% ýokarlandy. Türkmenistanda tutuş dünýäde isleg bildirilýän ýokary bahaly gaýtadan işlenen bu önümleriň önümçiliginiň artdyrylmagy beýlekiler bilen bir hatarda, Gyýanlydaky (Balkan welaýaty) döwrebap polimer zawodynyň hasabyna amala aşyrylýar.
Şunuň bilen birlikde, şu ýylyň 10 aýynda “Türkmengaz” DK suwuklandyrylan uglewodorod gazlarynyň önümçiligini 17,4%, şeýle-de Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzini öndürmek boýunça zawodda goşmaça önüm bolup durýan kükürdi 0,3% ýokarlandyrdy.