Eýran koronawirusa garşy sanjymy öndürmek üçin birnäçe ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýär

Eýran koronawirusa garşy sanjymy öndürmek üçin birnäçe ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýär

Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilimi ministriniň orunbasary Iraj Harirçi Eýranyň birnäçe ýurtlar bilen hyzmatdaşlykda täze görnüşli koronawirusa garşy sanjymy öndürmek boýunça ilkinji ädimleri ädendigini aýtdy. Bu barada IRNA agentligine salgylanmak bilen Trend habar berýär.

“Häzirki wagtda biz ýurdumyzda koronawirusa garşy sanjymy taýýarlaýarys, şol sanjymlaryň dördüsi soňky günlerde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna hödürlendi, şonuň üçin olar eýran barlag geçirijileriniň we alymlarynyň ösüşine geň galýarlar” – diýip, ol aýtdy.

“Eýranda koronawirusa garşy sanjymy döretmek üçin zerur çäreler görülýär, ýakyn hepdelerde sanjym adamlarda synalyp görler we bu tapgyrdan soňra indiki tapgyra geçer” – diýip, ol belledi.