"Sewilýa" özüniň Çempionlar ligasyndaky iň çalt we iň giçki gollaryny geçirdi

"Sewilýa" özüniň Çempionlar ligasyndaky iň çalt we iň giçki gollaryny geçirdi

Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyrynyň 4-nji aýlawynda “Sewilýa” "Krasnodary" 2:1 hasabynda ýeňdi.

Duşuşygyň başynda ýarymgoragçy Iwan Rakitiç 4-nji minutda gol geçirip, toparyny öňe saýlady. Bu gol ispanlar üçin ýaryşyň taryhyndaky iň irki gol boldy. Ikinji ýarymyň esasy wagtyna goşulan 5-nji minudynda Munir gutarnykly hasaby kesgitledi. Şeýlelikde, Hulen Lopeteginiň topary özüniň Çempionlar ligasyndaky iň giçki goluny tora girizdi.
Bu duşuşykdan soň, 10 utuk toplan “Sewilýa” Çempionlar ligasynyň “E” toparçasynda 2-nji orunda ýerleşýär. Ispan kluby möhletinden öň 1/8 finala çykdy. "Krasnodar" bolsa 1 utuk bilen üçünji orunda barýar.