UNFPA Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligine täze enjamlary berdi

UNFPA Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligine täze enjamlary berdi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň garamagyndaky enelik saglygy bölümlerine BMG-niň Ilat Gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasyndan täze enjamlar gelip gowuşdy. Bu barada guramanyň sosial ulgamlardaky sahypasynda habar berilýär.

Enjamlar guramanyň ministrlik bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde, Türkmenistanyň Hökümetiniň maliýeleşdirilmeginde satyn alyndy, diýlip habarda bellenilýär.

UNFPA enelik we perinatal saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ýurt derejesinde belli bir standarta çykarylmagynda we utgaşdyrylmagynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine yzygiderli goldaw berýär. Şunuň bilen, Türkmenistanyň ähli künjegindäki zenanlaryň yzygiderli we deň derejede ýokary hilli saglyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmegine goşant goşýar. ⁠