12-nji dekabrda Aşgabatda halkara maslahaty geçiriler

12-nji dekabrda Aşgabatda halkara maslahaty geçiriler

Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahaty geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti maslahaty ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi üpjün etmegi tabşyryp, degişli Karara gol çekdi.