BSGG COVID-e garşy rus sanjymynyň hilini barlamak kararyna geldi

BSGG COVID-e garşy rus sanjymynyň hilini barlamak kararyna geldi

Russiýa Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna öz derman önümlerini adatdan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin sanjymlaryň sanawyna goşmagy teklip etdi. Häzirki wagtda taraplaryň arasynda gepleşikler dowam edýär diýip, RBC habar berýär.

BSGG adatdan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin sanjymlaryň sanawyny henize çenli düzmedi we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär.

"Biz olaryň Sputnik V dalaşgär-sanjymy baradaky maglumatlaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Baha bermek üçin hödürlenen önüm sanawa goşmagyň talaplaryna laýyk gelse, BSGG netijeleri yglan eder" - diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy belleýär.

BSGG-niň bu sanawy adatdan daşary ýagdaýlarda täze hem-de ygtyýarnamasyz sanjymlary we beýleki önümleri ulanmagy aňsatlaşdyrýar diýilýär.