Saglygy goraýyş ministrligi derman serişdeleriniň tapgyryny satyn alar

Saglygy goraýyş ministrligi derman serişdeleriniň tapgyryny satyn alar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi derman serişdeleriniň uly tapgyryny satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde bellenilip geçilýär.

Ilkinji nobatda, halkara talaplara laýyk gelýän, durmuşda wajyp derman serişdeleri, lukmançylyk harytlary we reagentler satyn alnar. Şeýle hem dermanlyk çig mallary hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeler, zyýansyzlandyryş, himiki serişdeler, reaktiwler we enjamlar satyn alnar.
Belläp geçsek, şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda Türkmenistan derman önümçiligini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,3% ýokarlandyrdy.
Şol bir wagtyň özünde, şu ýylyň 1-nji oktýabryna çenli derman önümleriniň ätiýaçlyklary, olaryň ýylyň başyndaky mukdary bilen deňeşdirilende, 14% ýokarlandy.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi üçin derman serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşigine gatnaşmak üçin arzalar 11-nji dekabra çenli kabul edilýär.