TDH Hindistanyň iri ANI habarlar agentligi bilen hyzmatdaşlyk eder

TDH Hindistanyň iri ANI habarlar agentligi bilen hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) hem-de Hindistanyň iri Asian News International (ANI) habarlar agentligi özara habarlary alyşmak hakynda Ähtnama gol çekdi.

Duşenbe güni wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen gepleşikleriň barşynda ANI-niň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentiniň bitaraplyk ýörelgelerine hem-de ýurdumyzyň maglumatlar syýasatyna esaslanýan daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy.
Türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary bu agentlikleriň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleriniň hatarynda görkezildi.
Taraplar Ähtnama laýyklykda dessin habarlary, Türkmenistanyň we Hindistanyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni-ynsanperwer durmuşy hakyndaky seljerme makalalaryny yzygiderli alşarlar.
Asian News International agentligi Hindistanda, sebitde we tutuş dünýäde 100-den gowrak düzümi özüne birikdirýän Günorta Aziýada esasy multimedia habarlar agentligi bolup durýar.