Nebitiň bahasy on göterimden gowrak ýokarlandy

Nebitiň bahasy on göterimden gowrak ýokarlandy

Pfizer we BioNTech tarapyndan işlenip taýýarlanan koronawirus sanjymynyň üstünlikli synaglary baradaky habarlaryň netijesinde, nebit öz ösüşini çaltlaşdyrdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Aşgabat wagty bilen 18:22-ä çenli ýagdaýda «Brent» belgili nebitiň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy 10,11% ýokarlanyp, bir barreli 43,44 dollara, «WTI-niň» dekabr fýuçersleriniň bahasy 11,15% ýokarlanyp, 41,28 dollara ýetdi.
Öň, BioNTech Pfizer bilen bilelikdäki COVID-19-a garşy derman serişdesiniň 90%-den gowrak täsir edendigini habar berdi. Hasaba alyş arzalary noýabr aýyndan başlap tabşyrylyp bilner.