Türkmenistanda daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin möhleti uzaldyldy

Türkmenistanda daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin möhleti uzaldyldy

Türkmenistanda ýurduň çäginde ýiti ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýradylmagynyň öňüni alyş çärelerini güýçlendirmek hem-de dünýä tejribesini nazara alyp, daşary ýurtlardan gelýän adamlar üçin karantin möhleti 14 günden 21 güne çenli uzaldyldy. Bu barada ORIENT agentligi habar berýär.