Kriştianu Ronaldu koronawirusdan gutuldy

Kriştianu Ronaldu koronawirusdan gutuldy

“Ýuwentusyň” we Portugaliýanyň futbol boýunça ýygyndy toparynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň koronawirus üçin barlagy otrisatel netije berdi. Bu barada italýan klubynyň metbugat gullugy habar berýär. Muny realnoevremya.ru ýetirýär.

“Ronaldunyň soňky barlagynyň netijesi otrisatel netije bolup çykdy, ol 19 günüň içinde gutuldy, şol sebäpli mundan soňra oňa “özüňi çetde saklamak” režimini berjaý etmek zerur däl” – diýlip, habarda aýdylýar.

Indi Ronaldu topar bilen türgenleşige gatnaşyp biler.
Ýatlap geçsek, portugaliýaly oýunçy koronawirus bilen oktýabryň ortalarynda keselledi. Şonda futbolçynyň bu keseli alamatsyz geçirýändigi habar berlipdi. Ýokanç sebäpli 35 ýaşly hüjümçi Çempionlar ligasynda iki oýna we Italiýanyň çempionatynda hem iki oýna gatnaşyp bilmedi.
Şu möwsümde Ronaldu A seriýada iki duşuşygy geçirdi we olarda üç goly hem-de bir netijeli geçirimi bilen tapawutlandy.