«Türkmenbaşy» DTB «Cashback» sylaglandyrmak maksatnamasyny geçirýär

«Türkmenbaşy» DTB «Cashback» sylaglandyrmak maksatnamasyny geçirýär

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky täze «Cash back» sylaglandyrmak maksatnamasyny hödürleýär. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli bankyň müşderileri «Altyn asyr» we «Maşgala» bank kartlaryndan 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli kompýuter we elektron tehnikalarynyň söwda nokatlarynda nagt däl görnüşde (şol sanda, «E-kommersiýa» we mobil programma üpjünçilikleri arkaly) hasaplaşyklar geçirilende, her bir geçirilen amal üçin 3 göterim «Cash back» höweslendiriş hyzmaty girizildi.
Onuň çäklerinde bank kartlaryndan her bir geçirilen nagt däl amalyň 3 göterimi bank tarapyndan höweslendiriş sylagy hökmünde yzyna, müşderileriň kart hasabyna gaýtarylýandygyny habar berýäris.
«Cash back» sylaglandyrmak maksatnamasynyň düzgünleri bilen «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň tbbank.gov.tm web-sahypasyndan tanşyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgiler: (+993 12) 44-70-37, 44-71-72.