Alymlar: Arassa howa koronawirus howpuny azaldýar

Alymlar: Arassa howa koronawirus howpuny azaldýar

Meksikaly alymlar arassa howanyň koronawirusyň ölüm howply derejesini azaltmaga ukyplydygyny kesgitlediler. Geçirilen derňew işiniň çäginde olar COVID-19-yň bir kub metr gaz garyndysynda her mikrogram bölejikler üçin 8% ýokarlanýandygyny anykladylar. Bu barada oane.ws belläp geçýär.

Hapa howa bedeniň kesele garşy göreşijilik ulgamyny ep-esli gowşadýar. Netijede, ynsana wirus ýa-da bakteriýa keselleri aňsatlyk bilen ýokuşyp biler. Ylmy işiň awtorlarynyň bellemegine görä, bu COVID-19-y hem öz içine alýar.
Şu mesele boýunça Gonkong uniwersitetiniň hünärmenleri hem derňew geçirdiler. Olar Hytaýda howanyň hapalanma derejesiniň koronawirusyň geçijiligine nähili täsir edýändigine baha berdiler. Derňew üçin 1-nji ýanwardan 1-nji aprel aralygynda alnan maglumatlar peýdalanyldy. Şeýlelikde, howanyň hapalanmagy bilen ýokanjyň ýaýrama tizliginiň ýokarlanýandygy anyklanyldy.