Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda Kanun neşir edildi

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda Kanun neşir edildi

«Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi.
Öň habar berşimiz ýaly, bu Kanunyň taslamasy 24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahatynda kabul edildi.
Resminamanyň doly görnüşi bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.