“Barselonanyň” baş tälimçisi Kuman oýundan çetleşdirilip bilner

“Barselonanyň” baş tälimçisi Kuman  oýundan çetleşdirilip bilner

Katalon “Barselonasynyň” tälimçisi Ronald Kuman “Real” bilen oýunda “gök-gyzyllara” garşy hereket etdi diýip pikir eden VAR (Arbitrlere wideo kömek ulgamy) wekillerini tankytlandygy üçin jezalandyrylyp bilner. Bu barada euro-football.ru belläp geçýär.

“Diario Sport” neşiriniň habar bermegine görä, Kuman VAR-yň hemişe “Barselona” garşy hereket edendigini birnäçe gezek aýtdy. Özüniň nägileligini Kuman oýundan soňky metbugat maslahatynda hem bildirdi. La Ligada VAR-yň resmi iş düzgünlerine laýyklykda, emin komitetiniň işgärleriniň dogruçyllygyny we bitaraplygyny şübhe astyna almak düýbünden gadagan edilýär we düzgün bozulan halatynda resmi adamlara hormatsyzlyk görkezilendigi sebäpli temmi çäreleri ulanylýar. Bu ýagdaýda diskwalifikasiýa möhleti 4-den 12 oýna çenli barabar bolýar. Kumana 3 müň ýewro möçberinde jerime hem salnyp biler.
Bu waka Ispaniýanyň Korol futbol assosiasiýasynyň komiteti tarapyndan gysga wagtda serediler.
Ýatlap geçsek, “El Klasikoda” “Barselona” öz öýünde 1:3 hasaby bilen Madrid klubyndan ýeňilipdi. “Barselonanyň” ýeke-täk goluny Fati geçirdi, “Realda” bolsa Walwerde, Ramos we Modriç tapawutlandy. Häzirki wagtda “Şa klubynyň” hasabynda “Barselona” bilen oýunda 97 ýeňşi bar. Katalonlylar, öz gezeginde, madridlileri 96 gezek utmagy başardylar.