ABŞ-da koronawirusy ýok ediji örtük döredildi

ABŞ-da koronawirusy ýok ediji örtük döredildi

Massaçusets Tehnologiýa Uniwersiteti (MIT) ýokary temperaturanyň kömegi bilen wiruslary ýok edýän agyz-burun örtügini ​​döretdi. Onda howa izolirleýji material bilen gurşalan gyzgyn mis torundan geçýär. Bu barada 360tv.ru habar berýär.

Temperaturanyň adamy ýakmazlygy üçin mis tor neopren bilen gurşalandyr. Ol batareýanyň kömegi bilen Selsi boýunça 90 gradusa çenli gyzýar. Amerikan uniwersitetiniň web sahypasynda aýdylmagyna görä, örtük ​​dem alnanda hem, dem goýberilende hem COVID-19 bölejiklerini ýok edip bilýär.

Oýlap tapyjylaryň biri, himiýa inženerçiliginiň professory Maýkl Strano: "Bu ýagdaý örtüklere mahsus düýbünden täze ýörelge, sebäbi ol wirusy bökdemeýär-de, haýalladyp, güýçden gaçyrýar" - diýdi.

Alym bar bolan örtükleriň diňe wiruslary saklamak üçin döredilendigini aýtdy. Şeýle hem ol "hiç kimiň wirusy ýok etmek we howany sterilizasiýa etmek hakda pikir etmeýändigine" geň galýar.
Gözlegçiniň pikiriçe, gyzdyrylan örtükler mata ýa-da hirurgiki örtüklerden has gymmat bolar. Şeýle-de bolsa, koronawirus ýokaşma töwekgelçiligi ýokary bolan ýerlerde ulanylyp bilner.