ABŞ-da ilkinji gezek koronawirusa garşy derman serişdesi bellige alyndy

ABŞ-da ilkinji gezek koronawirusa garşy derman serişdesi bellige alyndy

Wirusa garşy derman remdesiwir (söwda ady – Veclury) koronawirusa garşy serişde hökmünde ABŞ-da ilkinji gezek bellige alyndy. Ol Azyk harytlarynyň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik boýunça edara (FDA) tarapyndan tassyklanyldy. Bu barada dermany öndürýän Gilead Sciences amerikan farmasewt kompaniýasy özüniň beýanatynda habar berdi diýip, mednovelty.ru belläp geçýär.

Remdesiwir, aslynda, şu ýylyň ýazynda Birleşen Ştatlaryň çäginde adatdan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin tassyklanylypdy.
Mundan öň, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçysy özüniň beýanatynda dermanyň koronawirus ýokanjyny bejermekde garaşylýan netijeleri görkezmeýändigini belläpdi.

“COVID-19-y bejermekde FDA tarapyndan tassyklanylan Veclury häzir Birleşen Ştatlarda koronawirus ýokanjyny bejermek üçin tassyklanylan ilkinji we ýeke-täk serişdedir. Bu serişde ýurduň hassahanalarynda giňden elýeterli” – diýlip, kompaniýanyň beýanatynda aýdylýar.

Kompaniýa derman serişdesiniň hassahana ýerleşdirmäge mätäç bolan näsaglara berilmelidigini belledi. ABŞ, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Hindistan, Ysraýyl, Beýik Britaniýa we Russiýa remdesiwiriň koronawirus bilen kesellänleri bejermek üçin ulanylmagyny makulladylar. Bu derman ilkibaşda C gepatitini we respirator-sinsitial wirusy bejermek üçin barlag işleriniň çäginde döredilipdi.