Tejribe arkaly iň gorkunç filmleriň sanawy düzüldi

Tejribe arkaly iň gorkunç filmleriň sanawy düzüldi

Broadbandchoices portalynda bir tejribe geçirildi we onuň netijesinde tutuş taryhyň dowamynda iň gorkunç filmler belli edildi. Bu barada kulturomania.ru habar berýär. Tejribe “Gorky ylmy” taslamasy” adyny aldy. Oňa dürli ýaşdaky toparlardan tomaşaçylar gatnaşdy. IMDb, Rotte Tomatoes we Reddit web-saýtlarynyň pikiriçe saýlanan tomaşaçylar has gorkunç, iň aýylganç filmlere tomaşa etdiler. Tejribe geçirijiler tomaşaçylaryň filmi görýän pursatynda ýürek urgusynyň tizligine gözegçilik etdiler. Ýüregiň has çalt urmagyna sebäp bolan filmler birinji orunlara mynasyp boldy. Baş rolda Itan Houkyň oýnan “Sinister” filmi birinji orny eýeledi.

Skott Derriksonyň 2012-nji ýylda surata düşüren kartinasy tejribä gatnaşyjylaryň ýüreginiň minutda ortaça 86 urgy urmagyna getirdi – bu tutuş derňewiň dowamyndaky (minutda 65 urgy) ortaça görkezijiden 32% köpdür.
“Astral” we “Kasam” filmleri hem ilkinji üçlükde orun aldy. “Astral” filminiň käbir epizodlary tomaşaçylaryň ýüreginiň minutda 133 urgy urmagyna sebäp boldy.
“Kasam” filmine tomaşa edenleriň ýüregi minutda 85 gezek urdy.
Ilkinji onluga “Reinkarnasiýa”, “Adatdan daşary hadysa”, “Ol”, “Kasam 2”, “Babaduk”, “Aşak” we “Baryp görmek” filmleri hem girdi.