Häzirlikçe COVID-19-a garşy täsirli ýeke-täk derman

Häzirlikçe COVID-19-a garşy täsirli ýeke-täk derman

Häzirki wagtda COVID-19-yň agyr görnüşi bilen kesellän näsaglara peýda edýän ýeke-täk derman deksametazondyr. Muny Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) başlygy Tedros Adanom Gebreýesusa salgylanyp, RBC habar berýär.

"Häzirki wagta çenli kortikosteroid deksametazon COVID-19-a garşy täsirini görkezen ýeke-täk bejeriş serişdesidir" - diýip, guramanyň metbugat gullugy Gebreýesusyň sözlerini getirýär.

BSGG-niň başlygy beýleki iki dermanyň - remdesiwiriň we interferonyň garaşylýan netijeleri görkezmeýändigini aýtdy.
Deksametazon - sowuklama garşy we immunodepressiw täsirli derman. Ol, adatça, awtoimmun kesellerini, şol sanda deri inçekeselini bejermek üçin giňden ulanylýar. Ony bodibildingde myşsa massasyny artdyrmak üçin ulanýanlar hem tapylýar, emma bu doping serişdeleriniň sanawyna girýär.
Bu derman ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampa koronawirus ýokuşanda bejergi berýän lukmanlar tarapyndan ulanylypdy. Ýöne lukmanlar Amerikanyň liderine remdesiwir hem beripdiler.