ABŞ-da Ilon Mask we SpaceX barada serial surata düşüriler

ABŞ-da Ilon Mask we SpaceX barada serial surata düşüriler

HBO kinokompaniýasy Ilon Maskyň hususy kompaniýasy barada mini-serial düşürer diýip, “Deadline” neşiri habar berýär. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

Alty bölümden ybarat taslama Eşli Wensiň “Ilon Mask: Tesla, SpaceX we hyýaly geljegiň gözlegi” atly kitabyna esaslanýar. Taslamanyň sseanrisini Dag Jang (“Banşi”) taýýarlaýar. Prodýuser hökmünde Rid Karolin, Piter Kirnan, Çenning Tatum we HBO Films, Miniseries & Cinemax kompaniýasynyň öňki prezidenti Len Amato çykyş edýär.
Filmde Ýuwaş ummanda ýerleşen uzak bir adada işlemek üçin inženerler toparyny ýygnan Mask hakynda gürrüň beriler. Ol ýerde ilkinji Falcon 9 raketasy gurulýar we ol 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda uçurylýar. Kinolentada kompaniýanyň raketa uçuşlarynyň hakyky wideoýazgylary ulanylar.
Maskyň özüniň heniz bu taslama bilen tanyşlygy ýok. Ýöne onuň kompaniýasy Tom Kruz hem-de režissýor Dag Laýman bilen bilelikde kosmosda surata düşüriljek, gyzykly başdan geçirmelerden doly ekşen-filmini döretmek üçin hyzmatdaşlyk edýär.

“SpaceX – bu milliarder-telekeçiniň adamzadyň geljegini köp planetaly ýaşaýyşa öwürmek baradaky ömürlik arzuwynyň esasy bölegi” – diýip, neşir belleýär.

Ýatlap geçsek, 2020-nji ýylyň tomsunda SpaceX üstünlikli missiýany amala aşyrdy: NATO-nyň astronawtlary Dug Herli we Bob Benken Crew Dragon kapsulasynyň bortunda Halkara kosmos stansiýasynda iki aý bolanlaryndan soňra, Ýere sag-aman gaýdyp geldiler.