ÝUNFPA dezinfeksiýa üçin Türkmenistana 300 sany pürküji berdi

ÝUNFPA dezinfeksiýa üçin Türkmenistana 300 sany pürküji berdi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi arassaçylyk we öňüni alyş maksatlary bilen ulanmak üçin BMG-niň Ilat gaznasyndan (ÝUNFPA) 300 sany pürküjileri aldy. Bu barada ÝUNFPA sosial torlarynda habar berdi.

Dezinfesirleýji serişdeleriň getirilmegi BMG-niň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikdäki hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, Ýiti ýokanç kesellere garşy göreşmegiň milli meýilnamasyna laýyklykda amala aşyryldy.
Mundan başga-da, ÝUNFPA ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek maksady bilen dogrumlary geçirmek boýunça kliniki gözükdirmeleri ornaşdyrmak işinde hem ministrlige ýardam berýär.