Aşgabatda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezi açyldy

Aşgabatda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezi açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezi açyldy.

Häzirki zaman ülňülerine laýyk gurlan bäş gatly merkezi Türkiýäniň «Gap Inşaat» kompaniýasy gurdy. Bu merkez 130 adama niýetlenendir. Şol sanda 20 sany çaga, ulularyň 80-si bu ýerde bejergi alyp biler. Galan 30 orun bolsa hirurgiýa we reanimasiýa bölümlerinde ýerleşýär.
Merkez «Tiz kömek» hyzmaty arkaly kabul ediş, maslahat beriş, anyklaýyş, barlaghana, reabilitasiýa, endoskopiýa, dezinfeksiýa we stasionar bejeriş bölümlerini hem öz içine alýar. Alty näsaga bir wagtda lukmançylyk amallaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýän basyş kameralary hem oturdyldy. Bu kameralar arkaly ýanyk şikeslenmeleri bilen ýüz tutan adamlary iň döwrebap usullar bilen bejermek mümkinçiligi bar.