Türkmenistan ÝUNISEF-den “Premiks” azyk goşundysyny satyn alar

Türkmenistan ÝUNISEF-den “Premiks” azyk goşundysyny satyn alar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi 2021-nji ýylda öndüriljek bugdaý ununyň düzümine goşmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen “Premiks” azyk goşundysyny satyn almak barada goşmaça ylalaşyk baglaşar.

Munuň üçin degişli ygtyýar berýän Çözgüde Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda mundan beýläk-de azyk önümleriniň hiline, sagdyn iýmitlenmegiň kadalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyna yzygiderli gözegçiligiň alnyp baryljakdygyny nygtady.