Türkmenistan oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar

Türkmenistan oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn  alar

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi sürüm we bejergi traktorlary hem-de oba hojalyk gurallary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny, çalgy ýaglaryny we sarp ediş serişdelerini satyn alar.

Munuň üçin daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.