400-den gowrak türkmen hünärmeni COVID-19 şertlerinde işlemek üçin okuw geçdi

400-den gowrak türkmen hünärmeni COVID-19 şertlerinde işlemek üçin okuw geçdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň sebit we ýurt boýunça edaralarynyň hem-de beýleki halkara guramalaryň goldawy bilen, 432 sany türkmen hünärmeni koronawirus pandemiýasy şertlerinde işlemek üçin taýýarlyk okuwyny geçdiler. Bu barada BSGG-niň Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram sahypasyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Gurama pandemiýa garşy göreşiň çäginde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga degişli mysallary we sanlary ýatlap geçdi. Bu görkezijiler ýurduň täze koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşmäge taýýarlygynyň ýokary derejededigine şaýatlyk edýär.
Berlen maglumatlara görä, COVID-19-yň bejergisi we kliniki dolandyryşy boýunça merkezi we sebit derejesinde 187 türkmen lukmany tälim aldy. 188 hünärmen epidemiýa we pandemiýa döwründe, hususan-da, ýokuşma hadysalaryny derňemekde we howply wiruslaryň ýaýramagynyň öňüni almakda işlemek endiklerini özleşdirdi. Türkmen laboratoriýalarynyň 37 işgäri COVID-19 üçin laboratoriýa gözegçiliginiň amaly taraplary boýunça tälim aldy. ÝHHG-niň we BSGG-niň goldawy bilen, 20 hünärmen pandemiýa şertlerinde barlag-goýberiş nokatlarynda işlemek endiklerini ýokarlandyrdy.
Koronawirus ýokançlygynyň dünýäde ýaýramagynyň ilkinji günlerinden bäri Türkmenistan BSGG bilen işjeň hyzmatdaşlyk alyp barýar. BSGG-niň baş müdiri Tedros Adan Gebreýesus Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen onlaýn duşuşykda, koronawirusyň we beýleki howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy Türkmenistanda görülýän çäreleriň netijelidigini aýtdy.