Didýe Drogba UEFA-nyň prezidentiniň baýragyny alar

Didýe Drogba UEFA-nyň prezidentiniň baýragyny alar

Kotdiwuaryň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki hüjümçisi Didýe Drogba UEFA-nyň prezidentiniň baýragy bilen sylaglanar. Bu barada UEFA-nyň resmi web sahypasyna salgylanyp, matchtv.ru habar berýär.

Drogba baýragy Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynyň bije çekilişiginde guramanyň başlygy Aleksander Çeferiniň elinden alar. UEFA-nyň prezidentiniň baýragy ajaýyp üstünlikler, hünär ussatlygy we ajaýyp şahsy häsiýetler üçin berilýär. Çeferiniň ony futbolda we durmuşda kämillige ymtylyşy üçin öňe tutandygyny bellendi.

- Didýe öz ajaýyp karýerasyndaky üstünlikleri bilen millionlarça futbol janköýerleri üçin gahryman boldy. Ol lider hem-de pioner. Onuň tehnikasyny, güýjüni we futbol üşügini, ilkinji nobatda bolsa, üstünlige bolan tükeniksiz teşneligini ýadymda saklaryn. Bu teşnelik indi futboldan daşarda, özgelere ýardam etmek isleginde özüni görkezýär" -diýip, Çeferin belledi.

Drogba "Le-Man", "Gengam", "Marsel" we "Çelsi" ýaly toparlarda oýnady. Londonlylaryň hatarynda ol 4 gezek iňlis çempionatynda, şeýle hem ýurduň kubogynda we Super kubogynda ýeňiji boldy. Mundan başga-da, 2011/12 möwsüminde Çempionlar ligasynda ýeňiş gazandy. Futbolçy öz sport karýerasyny 2018-nji ýylyň dekabrynda tamamlady.
Hüjümçi Kotdiwuaryň milli ýygyndysynda 2002-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli oýnady. Milli ýygyndynyň düzüminde bäş gezek Afrikanyň kubogyna we üç sany dünýä çempionatyna gatnaşdy. Didýe milli ýygyndynyň düzüminde 105 oýun geçirdi we 65 pökgi bilen iň köp pökgi geçiren oýunçy boldy. Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynyň bije çekilişiginiň 1-nji oktýabrda Ženewada geçiriljekdigini ýatladýarys.