Xiaomi ilkinji 8K ölçegli telewizory tanyşdyrdy

Xiaomi ilkinji 8K ölçegli telewizory tanyşdyrdy

Hytaýyň Xiaomi kompaniýasy 8K ýa-da 7680x4320 piksel rekord ölçegli täze “TV Mi TV Lux Ultra” telewizoryny tanyşdyrdy. Bu barada rg.ru habar berýär.

Diagonallygyna 82 dýuýmlyk ekran 60 Hz (iň häzirki zaman smartfonlarynyň derejesinde) täzeleniş tizligini goldaýar we Mini LED tehnologiýasy arkaly öndürilýär diýip, FoneArena ýazýar.
“Mi TV Lux Ultra” telewizorynyň üýtgeşik aýratynlyklaryndan biri, onuň 5G mobil torlaryna birikmek mümkinçiligidir. Şeýle hem, telewizor “Dolby Vision” we “Dolby Atmos” tehnologiýalaryny hem-de “Patchwall” interfeýsini goldamak bilen, USB we HDMI 2.1 portlary hem-de S/PDIF bilen enjamlaşdyrylandyr.
Mundan başga-da, telewizorda dört ýadroly prosessoryň ýerleşdirilendigi bellenilýär, ýöne onuň haýsy kompaniýanyň önümidigi barada welin maglumat berilmeýär. Häzirlikçe diňe onuň ýokary hillidigi, suratyň üstünde işläp bilýändigi we wideonyň görkezişini has gowulandyrmaga ukyplydygy aýdylýar.