Baýramçylyk günlerinde goşmaça awtobuslar herekete giriziler

Baýramçylyk günlerinde goşmaça awtobuslar herekete giriziler

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Öwezow Halk Maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berdi.

Ulag hyzmatlaryny amala aşyrmak üçin goşmaça awtobuslaryň bölünip berlendigi habar berildi. Şol ulaglar paýtagtymyzda hem-de şäherara ugurlary boýunça hereket eder. Ýolagçylara hyzmat etmek üçin taksileriň sany artdyryldy.
Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek, ony milli teleradiogepleşiklerde bermek boýunça degişli çäreler görüldi.