Lukman ukyny kadalaşdyrýan önümleri sanap berdi

Lukman ukyny kadalaşdyrýan önümleri sanap berdi

Lukman hem-de tele-alypbaryjy Aleksandr Mýasnikow “Rossiýa 1” teleýaýlymynyň efirinde ukynyň hilini ýokarlandyrýan iýmitleri sanap geçdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Gürrüň düzüminde melatonini – beýniniň düýbünde ýerleşýän goza görnüşli mäziň gormonyny saklaýan iýmit barada gidýär.
Melatonin triptofan aminokislotasyndan biohimiki üýtgemeler arkaly öndürilýär.
Melatonin ýetmezçilik edende hünärmen rasiona bu aminokislotany köp mukdarda saklaýan iýmitleri goşmagy maslahat berýär. Şeýle önümlere ýumurtga, ülje, banan, pomidor, hoz, gaty peýnir, bal, zeýtun hem-de brokkol degişlidir.
Melatonin dogry öndürilende gije gan basyşynyň, takmynan, on bäş göterim pese düşýändigi bellenilýär. Bu gormonyň gana ýeterlik derejede barmazlygy arterial gipertoniýa getirip bilýär.
Ýagty şöhle, meselem, gajetlerden gelýän ýagtylyk, melatoniniň derejesini peseldip biler. Ukyny kadalaşdyrmak üçin ukudan dört sagat öň bu gurluşlary ulanmagy bes etmeli. Lukman melatoninli serişdeleri dermanhanalardan satyn alyp bolýandygyny aýdyp, sözüni jemledi.