Ýewropanyň deputatlary Trampy parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürleýärler

Ýewropanyň deputatlary Trampy parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürleýärler

Şwesiýanyň parlamentiniň wekili Magnus Ýakobsson ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampy Serbiýanyň hem-de Kosowanyň arasynda parahatçylygy dikeltmekde bitiren hyzmatlary üçin parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürledi. Bu barada Interfaks habar berýär.

Hödürnamada Trampyň adynyň gapdalynda parahatçylyga ýetmekde we ykdysady ösüşi gazanmakda bilelikde iş alyp barandyklary üçin Serbiýanyň we Kosowanyň hökümetleri hem bar. Bu barada Ýakobsson öz Twitter sahypasynda şeýle diýýär:

«Amerikanyň ýolbaşçylaryny, Serbiýanyň we Kosowanyň hökümetlerini parahatçylygyň we ykdysady ösüşiň hatyrasyna bilelikde bitiren işleri üçin Nobel baýragyna hödürlemegi teklip etdim».

Ýeri gelende bellesek, geçen hepde Waşingtonyň töwellaçylyk etmeginde Belgrad we Priştina ykdysady gatnaşyklary kadalaşdyrmak barada ylalaşdylar.
Mundan öň, şu hepdäniň başynda Tramp bu baýraga Norwegiýanyň bir deputaty tarapyndan hödürlenipdi. Norwegiýanyň parlamentiniň agzasy Kristian Tibring-Gedde Nobel komitetine hat iberip, onda uzaga çeken dawalary çözmekde, hususan-da Ysraýyl bilen BAE-niň arasynda gatnaşyklary ýola goýmakda Trampyň goşandyny bellemegiň zerurdygyny aýtdy.