«Türkmenaragatnaşyk» wideokonferensiýalar üçin IT infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrar

«Türkmenaragatnaşyk» wideokonferensiýalar üçin IT infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrar

Pandemiýa döwründe ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy, şeýle hem uzak aralykdan habarlaşmagyň usullaryny döwrebaplaşdyrmak, uzak aralykdan ýygnaklary we gepleşikleri wideokonferensiýa arkaly geçirmek möhüm ähmiýete eýedir.
Bu meseleleri çözmek üçin "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Birleşen Arap Emirlikleriniň Vialex FZE kompaniýasyndan enjamlary, programma üpjünçiligini satyn alar we telekommunikasiýa ulgamyny tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak we täze inženerçilik çözgütlerini durmuşa geçirmek üçin ygtyýarnama alar.